Wartość bezwzględna zbiory fotografii i obrazów (54 731)