Miejska scena zbiory fotografii i obrazów (319 064)