Fizyczna szkoda zbiory fotografii i obrazów (30 228)