Cenny nabytek zbiory fotografii i obrazów (47 257)